Soutěžní komise

Ředitel soutěže:
Jaroslav Polanecký, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Předseda soutěžní komise:
Milan Hlaveš, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Členové soutěžní komise:
Petr Nový, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Robert Jahn, Imperial Karlovy Vary, a. s.
Lukáš Jabůrek, Moser a. s.
Markku Salo, finský designer a sklářský umělec